Medarbetare

Andreas Almquist
Ägare och VD
 

                                                         Direktnummer: 
0705-46 70 23

E-post: 
andreas@ryforskonfektyr.se

Jenny Almquist
Ägare
 

                                                    Direktnummer: 
0733-26 24 08

E-post: 
jenny@ryforskonfektyr.se